www.noproblem.pl

Konsultacje w zakresie:
- obliczeniowego rozwiązywania problemów,
- analiz biznesowych,
- projektowania systemów IT,
- ekonomiki przedsięwzięć.
Kontakt: Marcin Skóra

Copyright 1999 - 2016